Patientguide

Var och en av oss är ibland patient. Denna guide berättar om dina möjligheter att påverka säkerheten i din vård under hela din vårdperiod. Klicka och läs delarna i den ordning du själv vill. Läs också 10 tips för en säkrare vård och patientens rättigheter.

Du kan här också ladda ner innehållet på sidorna och skriva ut dem (PDF)